Vận tải hạng nặng C-17 Mỹ lạng lách qua các khe núi

Vận tải hạng nặng C-17 Mỹ lạng lách qua các khe núi video icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện