Đống sắt gỉ hơn 8.100 tỷ đồng: Quá xót tiền...

Đống sắt gỉ hơn 8.100 tỷ đồng: Quá xót tiền...

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện