Mỹ mời Nga đổ tiền viện trợ vào trại tị nạn Syria

Mỹ mời Nga đổ tiền viện trợ vào trại tị nạn Syria

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện