Poroshenko không trúng tuyển tình báo Liên Xô vì 'dễ phản bội'?

Poroshenko không trúng tuyển tình báo Liên Xô vì 'dễ phản bội'?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện