Nga giao S-400 cho Thổ trong tháng 7

Nga giao S-400 cho Thổ trong tháng 7

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện