VN sửa S-24 thành tên lửa đối đất bảo vệ biên giới

VN sửa S-24 thành tên lửa đối đất bảo vệ biên giới

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện