Ấn Độ mua MiG-29 cũ: Tưởng rẻ mà hóa hóa đắt

Ấn Độ mua MiG-29 cũ: Tưởng rẻ mà hóa hóa đắt

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện