Có thật Israel xuyên qua S-300 của Syria?

Có thật Israel xuyên qua S-300 của Syria?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện