Nga xác nhận 1/3 số S-400 Trung Quốc bị phá hủy

Nga xác nhận 1/3 số S-400 Trung Quốc bị phá hủy

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện