Hơn 200 nghệ sĩ diễu hành Carnaval bên bờ biển Bãi Cháy

Hơn 200 nghệ sĩ diễu hành Carnaval bên bờ biển Bãi Cháy

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện