Sỏi túi mật bao nhiêu mm thì phải phẫu thuật?

Sỏi túi mật bao nhiêu mm thì phải phẫu thuật?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện