VEC chỉ định thầu sai: Bộ trưởng Thể chỉ đạo làm rõ

VEC chỉ định thầu sai: Bộ trưởng Thể chỉ đạo làm rõ

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện