Học sinh bị chấn thương mắt: Né người va vào thước

Học sinh bị chấn thương mắt: Né người va vào thước

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện