Phát biểu của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Triều Tiên

Phát biểu của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Triều Tiên

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện