Chủ đầu tư The Park Residence bị phạt vì xây sai phép

Chủ đầu tư The Park Residence bị phạt vì xây sai phép

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện