Thú nhận thật của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về F-35

Thú nhận thật của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về F-35 image icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện